Изпълнението на проект „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на уличната мрежа във Велинград“ продължава.

В новата зона за отдих на Кооперативния пазар, след като бяха изградени пилони за LED осветление, бяха засадени зелените площи, монтирана бе и автоматична поливна система. Днес бяха поставени и нови пейки, а утре ще бъдат монтирани и кошчета за отпадъци.

Работата по преобразяване на облика на Велинград, продължава .

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: