Изпълнява се проект за обновяване на Професионалната гимназия по горско стопанство във Велинград на стойност 1.3 милиона лева

Изпълнява се проект за обновяване на Професионалната гимназия по горско стопанство във Велинград на стойност 1.3 милиона лева. Това съобщи за Бояна Кирилова от Община Велинград по повод направената първа копка по проекта. Проектът е „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. Той е на обща стойност 1 300 000 лева, от които 1 105 000 лева (85%) предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и 195 000.00 (15%) от национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на договора е 30 месеца. Основните дейности по изпълнението му включват обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград, закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на проекта, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството, изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики и съставяне на технически паспорт на сградата на ПГГС „Христо Ботев“. Общата цел на проекта е да се създадат условия за предоставяне на качествени и модерни образователни услуги в Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ чрез подобряване на образователната инфраструктура на учебното заведение.

Агенция ФОКУС

Exit mobile version