Инж. Д.Ендяков: Кой си играеше със страховете на хората и не е ли това опит за кражба на бизнес?

 Инж. Д.Ендяков: Кой си играеше  със страховете на хората и не е ли това опит за кражба на бизнес?

Кой си играеше  със страховете на хората?  Заинтерисованите управляващи, разбира се.  Става въпрос  за сагата  „W“  във Велинград. То не бяха екологични катастрофи, то не беше отровно производство, сега пък  стана основна вододайна зона. Лъжа след лъжа. Та съоръженията там са правени през 50те год. на миналия век към така наречения Баташки водносилов път, и основното им предназначение е за получаване на електрически ток.

И аз питам , откъде велинградчани пиеха вода тагава, цели 37 год. (1960 – 1997), когато се провеждаше проучването  на волфрамово находище „Грънчарица“? А по това време имаше и много повече почиващи.  Та там от 1960 – до 1980 г. има прокарани цели 24.4 км. минни работи и табаните все още личат с целия си химичен и минерален състав. До 1997г. са прокарани  и над 400 бр. сондажи. Находището, макар и по – бедно е оценено като едно от големите находища на волфрам в Европа и не една и две световни  фирми в производството на стомана имат желание да участвуват в добива на стратегически ценния  елемент. Защо Цв. Цветанов нямал вяра във водещата в тази област  КЦМ – Груп, отличена и като коректна фирма в добивната индустрия за 2016г.?  По – скоро вярвал на чужда фирма, и ако трябва ще прави нови закони и наредби. Между другото хората във Велинград се усетиха за какво става въпрос –  за пари и то много пари.

Защо се спекулира, че  в последните дни на управлението на Станишев, КЦМ е взела концесията по втория начин? Тази процедура не става нито за един ден, нито за месец, нито за година. Още  през 2003год. фирмата е получила разрешение за оценка на находището. Преди да започнат сондажните работи са уведомени  и община Велинград и кметство Кръстава, след което са прокарани определен брой сондажи. Защо общината и хотелиерите  не  са възразили още  тогава,че от там пият вода?

Защо не са възразили  и през 2009год. когато са им внесли концесията? Имало е един месец срок  за обжалване.

Кои са противници на проекта и имат ли право да определят те бъдещето на града и района? Хора, които не си плащат курортните такси, дават  минимални работни заплати , плащат минимални осигуровки или на четири часа и обричат  така наречената спа столица на мизерия. Тези хора не искат по крупни честни инвеститири, защото ще им се развалят игрите, които те вече играят и са се определили, като феодали.

По отношение на измислената вододайна зона, има ли довеждащ водопровод  от „Грънчарица“ до Велинград ?  – Няма. Заповедта за СОЗ  в района на находището  излиза един месец преди заседанието на Експертния съвет ( 27.09.2017г.) със сменени и подготвени предварително представители на съответните институции, участвуващи в заседанието, т.е. отговора е предварително предопределен, ясен. Същите институции, които преди това са гласували положително. Не се дава и отговор на нито едно от възраженията, направени против обособяването на СОЗ в района. Например защо в район, където има изчислени промишлени запаси от W руда,  с недостатъчно по количество а и качество вода  се обособяват  СОЗ ? А качествата на водата  е доказано лошо.  Не е спазена нито Наредба 3; нито Наредба 9; нито Наредба12 относно ползуването на повърхностни води за питейни нужди и качествата, на които трябва да отговаря водата. СД“Бистрица“ ,съоръжението от където се взима част от водата за пиене има 21 бр. водохващания, две от най-големите от които „Балък дере“ и „ Софан дере“ са с руднични води, излизащи от уранови рудопроявления и находища.

Защо Кмета на Общината, като се грижел  за зравето на хората,  не преустанови взимането на вода от тази деривация. Мълчат все едно, че нищо не се е случило а институциите си прехвърлят топката.  Ало, в повече от 1/3 от водата от СД „Бистрица“ има естествен уран и е радиоактивна. Находището е „Калъч борум“ с изчислени промишлени запаси от уран. Рудопроявленията са „Крива река“, Цветкова могила“, „Дерменка“, „Чехльово“, „Тепето“, „Гюл тепе“.

Изобщо не ви пука  за хората,пиещи мътна, заразена с естествен уран вода.

Естествено по- добре за вас е да се облажите, като смените фирмата, спечелила законно концесията и да вземете обещаните тлъсти комисионни. Типичен пример за крадене на бизнес у нас. Ето защо нормалните хора бягат от държавата, ето защо няма и инвеститори.

Ето и малко снимков материал в потвърждение на казаното:

Стара галерия с изтичаща радиоактивна вода.  Дозиметъра показва многократно увеличение на радиацията. В момента показваше  5.42, но показателите непрекъснато растяха.

Без коментар…….

Снимките са от района на Софан дере и водата захранваща едноименното водохващане, от което и пием вода.

инж. Д.Ендяков – геолог работил на обект „Грънчарица“ и познаващ района

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

%d bloggers like this: