Инж. Д. Ендяков: Своеволията на властимащите и как решението за учредяване СОЗ на фалшива вододайна зона, ще затвори пътя към едно родопско село, ще лиши хората от достъп до имотите им и ще ги обрече на мизерия

 Инж. Д. Ендяков: Своеволията на властимащите и как решението за учредяване СОЗ на фалшива вододайна зона, ще затвори пътя към едно родопско село, ще лиши хората от достъп до имотите им и ще ги обрече на мизерия

Ето какво ни изпрати нашият читател Инж. Д. Ендяков, на електронната ни поща.

Нали щеше да се помага на хората от с. Кръстава, да се изкупуват картофите им, да се подпомага животновъдството им, защото това е единствения източник на доходи за болшинството хора от селото и района. В същия дух беше и срещата на г-н  Цв. Цветанов , състояла се на 04.09.2017г.  с жители на с. Кръстава. Той обещава при първа възможност, асфалтиране на 12км. отсечка  през Грънчарица за с. Кръстава.

Да, ама не.

Вместо оправяне,  става обаче затваряне на отсечката от пътя, поради гласувания от общински съвет ПУП, за учредяване на СОЗ около  р. Грънчарица и нейните притоци – Везьов дол, Малката река и Трълско дере. Освен това ще им се отнемат така нужните за изхранване на животните сенокосни площи,  попадащи в първи пояс от СОЗ. По – долу е показана карта на района, с нанесени санитарно-охранителните зони.

В горната, северната част на картата,  се намира м. „Елова“, която е в непосредствена близост до водохващане „Малката река“, обявено за вододайна зона и както се вижда по – голямата част от нея попада във II пояс от СОЗ, оцветено със син цвят. Това обаче е в противоречие със заповедта на кмета на общината, който разрешава строеж на животновъдна ферма, с кланица и мандра, независимо, че според проекта и изготвения ПУП за СОЗ, районът попада във II пояс, където е забранено изграждането на животновъдни ферми/ НАРЕДБА 9 /

Жалкото обаче е, че тези обявления са изнесени в един и същи брой на в. „ТЕМПО“ бр. 16/  17.04.2018г  –   едното на 6 стр. –  Заповед 422/10.04.2018г. на кмета на Община Велинград,  с която той разрешава изработването на ПУП за частично изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ – I „За отглеждане на животни ( ПИ 047076 )  е с площ 9289 кв.м., УПИ IV –  „ За отглеждане на животни“  ( ПИ 047064 ) е с площ 5241 кв.м. Предвижда се допълване на отреждането на УПИ I   и  УПИ IV  със съответно – „  и Кланичен цех“  и „ Мандра“.

На страница 7 –  Решение 106/29.03.2018г. на Общински съвет-гр. Велинград за направа на ПУП за смяна на предназначението и обособяване на СОЗ на водохващанията в района на Грънчарица.

Какъв е извода до тук? – Властимащите си правят каквото си искат. За тях няма закони, няма наредби, които трябва да се спазват.  Има само лъжи, манипулации, интереси.

Как да си обясним, защо се обявява и прави СОЗ на район, откъдето няма довеждащ водопровод към Велинград. Пиели от там вода. Ами откъде пиеха в периода  1960 – 1998г., когато се провеждаше проучването на  W находище, с прокарани 24,4 км. минни работи и доказани промишлени запаси от W. Та никога през това време не се е споменавало за някакъв екологичен проблем. Съдържанията на  арсен и уран са фонови, /нормални/ т.е. толкова,  колкото в стерилни гранити.

Как да си обясним писаното във в. Телеграф и в. Монитор „ Уран във волфрама…“  в навечерие на заседанието на „седемчленката“,  преди около година, и отказа на гл.редактор за  право на отговор и опровергаване на лъжите, от страна на концесионера.

Как да си обясним писаното във в. „Десант“ – „ Геолог, работещ като електромеханик вещае апокалиптични картини…“ Оказа се, че не е никакъв геолог а платен човек на част от хотелиерите, ръсещ „бисери“ насам натам.

Как да си обясним мълчанието на институциите, по отношение многократно завишеното съдържание на уран, в  измислената вододайна зона от СД „ БИСТРИЦА“, събираща водите на 21 водохващания,  без анализи, без мониторинг на води, идващи от стари уранови находища и рудопроявления, само и само номера да мине – да се отнеме концесията от законно спечелилата я фирма „Ресурс – 1 АД“.

Има една песен на Слави Трифонов, много актуална за  сегашните години на прехода „ НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА….“.

Инж. Д. Ендяков

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

%d bloggers like this: