Информация относно внедряването на ЕСТИ за местата за настаняване на територията на община Велинград

Информация относно внедряването на ЕСТИ за местата за настаняване на територията на община Велинград

Във връзка със стартирането и внедряването на Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/, напомняме, че на страницата на Министерството на туризма:

http://www.tourism.government.bg

вече са публикувани видео обучения и ръководства за потребителите (местата за настаняване). Информация относно интернет достъпа до ЕСТИ може да откриете на следния линк:

https://esti.tourism.government.bg ,

както и формулярите- заявления за създаване на потребителско име и парола за достъп до ЕСТИ.
Предприемането на необходимите действия за подаване на заявки за регистрация в ЕСТИ, както и съобразяването с изискванията на действащата законова уредба, е наложително. След получаване на достъп до ЕСТИ трябва да започне своевременното подавате на данни през системата.
До края на септември тази година е гратисния период за поетапно свързване и работа с ЕСТИ, но от 1 октомври системата става задължителна за местата за настаняване в цялата страна и ще бъдат налагани санкции.

Още новини

Loading Facebook Comments ...