Информация относно внедряването на ЕСТИ за местата за настаняване на територията на община Велинград

Във връзка със стартирането и внедряването на Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/, напомняме, че на страницата на Министерството на туризма:

http://www.tourism.government.bg

вече са публикувани видео обучения и ръководства за потребителите (местата за настаняване). Информация относно интернет достъпа до ЕСТИ може да откриете на следния линк:

https://esti.tourism.government.bg ,

както и формулярите- заявления за създаване на потребителско име и парола за достъп до ЕСТИ.
Предприемането на необходимите действия за подаване на заявки за регистрация в ЕСТИ, както и съобразяването с изискванията на действащата законова уредба, е наложително. След получаване на достъп до ЕСТИ трябва да започне своевременното подавате на данни през системата.
До края на септември тази година е гратисния период за поетапно свързване и работа с ЕСТИ, но от 1 октомври системата става задължителна за местата за настаняване в цялата страна и ще бъдат налагани санкции.

Още новини

Loading Facebook Comments ...