Три улици в село Кръстава бяха асфалтирани – “ Чала“, „Глока“ и „Грънчарица“. На тях вече е положена хоризонтална маркировка и са поставени пътни знаци. Финансирането е безвъзмездно от ДФ „Земеделие“ и Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони.