Кеш акт! Принтери и ПОС терминали в патрулките

 Кеш акт! Принтери и ПОС терминали в патрулките
КАТ иска да смени актовете с фишове, за да наказва по-бързо
Броят на нарушенията, за които може да се издават фишове вместо актове, ще бъде разширен. Това предвиждат промени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП), които парламентът ще обсъжда в тази сесия.
По този начин в КАТ се надяват да се прескочат тежките процедури по издирване на нарушителите и връчване на наказателните постановления, което ще гарантира по-бързи санкции и по-голяма събираемост на глобите.
Новият режим ще важи за всички нарушения, за които законът не предвижда отнемане на шофьорската книжка. На практика това значи за почти всички от тях.

В момента книжка се отнема само при шофиране след употреба на алкохол над 0.5 промила или друго упойващо вещество, при превоз на пътници без лиценз, при управление на моторно превозно средство без „Гражданска отговорност“ или с неплатена глоба. Всички останали нарушения ще могат да се санкционират с фиш. Според МВР това ще става само със съгласието на шофьора. Ако той откаже да получи фиш, ще се пише акт, а след това ще се издава и наказателно постановление.

„По този начин се избягва многократното търсене на нарушителя, за да му се връчи постановлението, съкращава се срокът за налагане на наказанието, тъй като фишът се издава на момента в негово присъствие“, пише в мотивите към законопроекта, цитиран от „Сега“.

По закон фишът се плаща в 7-дневен срок от връчването му. Има идея глобата да се плати веднага на служителите от КАТ, които да бъдат оборудвани с ПОС терминали. Иначе фиш може да се плати в банка или по електронен път.

МВР продължава да изпитва проблем с връчването на актове. Почти половината наказателни постановления, изпратени по пощата с обратна разписка, се връщат. На практика те се водят невръчени и не могат да влязат в сила.

Законът за административните нарушения и наказания предвижда и т.нар. неприсъствено връчване, когато адресатът не може да бъде открит. Наскоро обаче Върховният касационен съд излезе с решение, че този тип връчване не дава гаранция, че шофьорът знае за отнетата му книжка, и затова не може и да бъде съден по Наказателния кодекс, ако бъде хванат в ново нарушение.

За да реши тези проблеми, МВР предвижда в патрулките да бъдат инсталирани принтери. Според ведомството са нужни 278 бройки, чрез които КАТ ще може да връчва на нарушителите актове още на пътя. Така ще могат да се издават и електронни фишове и актове от камерите за контрол на скоростта. Принтерите ще бъдат купени с пари от Гаранционния фонд.

dnes.bg

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: