Клубове, родители и граждани против решението за Закрития басейн

Решението на Общинския съвет да отдаде под наем зала и съблекални на Покрития плувен басейн на софийска фирма срещу 22 лева месечен наем предизвика силен обществен отзвук.
Към искането на двата плувни клуба “Чепинец” и “Белмекен” за спиране и отмяна на решението се присъединиха Инициативен комитет на родители на деца,
които тренират плуване и Инициативният комитет “Да поработим за Велинград. През седмицата общата позиция против решението е обявена на на среща с областния управител д-р Дончо Баксанов.
На стр. 8 поместваме откритото писмо на ПК “Чепинец” и ПК “Белмекен” до кмета Иван Лебанов. Тъй като г-н Лебанов е в болнични, неговото мнение ще търсим при първа възможност. Копие от писмото е изпратено и до Дончо Баксанов – областен управител, Мустафа Джамбаз – Председател на Общински съвет- Велинград, доц. Свилен Нейков – министър на МФВС, Георги Аврамчев – председател на БФ Плувни Спортове, Емил Стойнев – председател на БФ Триатлон.
Темпо

velingradnews

%d bloggers like this: