Кмета на Община Велинград Г-н Коев участва в конференция организирана от правителството

 Кмета на Община Велинград Г-н Коев участва в конференция организирана от правителството

Днес и утре Кмета на Община Велинград ще участва на конференция в Софияна тема „Перспективите пред местната власт и новия програмен период“.

На конференцията ще бъдат представени възможности в които Община Велинград е потенциален бенефициент по различни европейски програми .

Участници в конференцията са г-н Бойко Борисов- министър-председател на Р. България, председател на ПП ГЕРБ , г-н Горанов -министър на финансите, г-н Дончев- вицепремиер по европейските фондове и икономическа политика, г-жа Павлова- министър на регионалното развитие и благоустройство, г-жа Василева- министър на околната среда и водите, г-жа Тенева- министъра на земеделието и храните, г-н Николов- директор на Агенция за държавна финансова инспекция.

След приключване на конференцията ще бъдат представени възможностите по които Община Велинград ще кандидатства през новия програмен период.

(Днес на конференцията ще бъде направен анализ и оценка на резултатите от Местните избори през 2015г. от г-н Цветан Цветанов- председател на парлментарната група на ПП ГЕРБ и зам.-председател на ПП ГЕРБ. )

Ще се проведе дискусия с -.

Г-н Владислав Горанов- ще информира за финансовото състояние на общините, техните проблеми и решения.

Г-н Томислава Дончев-, ще изложи информация за оперативните програми в помощ на българските общини, текущо състояние и предизвикателства.

г-жа Лиляна Павлова ще инфромира за трансгранично сътрудничество и взаимодействие с общините, за текущото състояние и техните задачи.

Г ще инфромира за възможностите за финансиране на проекти за опазване на околната среда.

Програмите за развитието на селските райони и градска среда ще бъде представено от г-жа Десислава Танева.

Програмата за утре 01.12

Г-н Димитър Николов- кмет на Община Бургас, зам.-председател на ПП ГЕРБ, ще информира за взаимодействието между местните власти и подготовка за провеждането на регионалните общи събрания на Националното сдружение на общините и Общото събрание на НСОРБ през 2016г.

Относно подобряването на финансовия контрол в общините ще говори г-н Венцислав Георгиев- директор на Агенция за държавна финансова инспекция.

Есперт от Сметна палата ще информира относно финансовата отчетност на общините- законосъобразно и ефективно управление на публичните средства.

През тези дни ще има и възможност за открита дискуси.

 

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: