Кметът Велинград връчи преносими компютри на учениците в ЦНСТДМБУ

Община Велинград с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“ осъществи проект за социална подкрепа на учащи деца и младежи. Проектът има за цел осигуряване на непрекъснат образователен процес на децата, които учат и са настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания /ЦНСТДБУ/ в град Велинград чрез закупуване на технически средства, които да обезпечат нуждите им в режим на дистанционно обучение и да повишат възможностите им за социализация и самообучение.
Лично кметът д-р Костадин Коев връчи на учениците 3 броя лаптопи, 2 броя мултифункционални устройства, 23 броя таблети и един рутер, с които ще се осигурят условия за провеждането на дистанционно обучение на 23 деца, настанени в ЦНСТДБУ в град Велинград.
С подкрепата на Министерство на образованието и науката ще бъдат отпуснати 83 712 лева за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата в община Велинград.

Общинска администрация Велинград

11-11-2020

 

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: