Кметът д-р Коев: “ Започваме ремонта на сградата на Районна прокуратура“

Сградата на Районна прокуратура Велинград, в която се помещават още Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето” и Регионалната здравна инспекция ще бъде ремонтирана по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност”.

Това е част от инвестиционната програма на община Велинград, а източник на финансиране е Оперативна програма „Региони в растеж”. По тази програма общината е разработила пет проекта, като всички са одобрени и е получено европейско финансиране.

Ремонтните работи предвиждат извършване на  всички задължителни енергоспестяващи мерки, които ще доведат до енергийна ефективност клас „С” и имат пряк екологичен ефект. Ще бъде извършено саниране, подмяна на електроинсталацията и поставяне на нов асансьор за подобряване на достъпа на лица с увреждания. Проектът е на стойност 933 471.51 лв.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: