Кметът Коев инициира работна среща във връзка с казуса за Културния дом

 Кметът Коев инициира работна среща във връзка с казуса за Културния дом

В изпълнение на решение №81 /27.02.2020г. на Общински съвет-Велинград се проведе първа работна среща, на която присъстваха членовете на създадената комисия за преговори със собственика на Културния дом.

Според решението на общинските съветници комисията е в състав:кмета на община Велинград д-р Костадин Коев, Председателя на ОбС Пламен Хаджиев, Председателите на двете постоянни комисии към ОбС – Радослав Димов / ПК по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция/ и Сашка Целева / ПК по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване/, както и Атанас Водев – представител на ИК „За запазване на Културен дом – Велинград”.

Основната тема на срещата бе свързана с обсъждането на възможностите за подходяща общинска собственост,чрез която да се търси алтернатива за замяна, с цел придобиване сградата на Културния дом. Липсата на средства в общинския бюджет е причината комисията да обсъжда единствено общинска собственост, като възможност да стартират преговорите със собственика на Културния дом. Беше възложено на главния архитект в най-кратък срок да предложи на следващата работна среща подходящи терени общинска собственост, които комисията да предложи на собственика на Културния дом като евентуална замяна, за да стартира процедурата по преговорите.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: