Кметът Коев подписа Договор за подмяна на цялото улично осветление

На 07.04.21г. кметът на община Велинград д-р Костадин Коев подписа Договор с Министерство на енергетиката за изпълнение на Проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура-системи за външно изкуствено осветление на Велинград”.

Градът ни е сред 20-те български общини, одобрени за финансиране по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност , енергийна сигурност” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020 г. И Норвежкия фонд.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 782 505 лв. И включва подмяна на старите осветителни тела на територията на града с нови енергоспестяващи /LED-лампи/.  Ще се изградят 78 електрически табла, които ще бъдат свързани в система за управление, контрол и мониторинг.

Срокът за реализиране на проекта е 18 месеца.С приключването му ще бъдат значително намалени разходите за улично осветление, ще се повиши енергийната ефективност, а условията на живот и сигурността за населението ще се подобрят.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: