Кметът Костадин Коев с приемни дни в пенсионерските клубове

 Кметът Костадин Коев с приемни дни в пенсионерските клубове

На 10 май кметът на община Велинград д-р Костадин Коев проведе своя втори изнесен приемен ден в квартал Каменица от 09:00 ч. до 12:00 ч. Жителите на квартала имаха възможност да поставят своите въпроси  и проблеми. Сред обсъдените теми бяха почистването на шахтите в квартала, нуждата от запълване на дупките по някои улици и реновиране на уличното осветление.

Кметът обеща съдействие за разрешаване на поставените проблеми- „ … Ще направя всичко възможно квартал Каменица да бъде зониран- горна, долна и средна Каменица. Това ще стане с цел, ако в дадената зона възникне авария само там да бъде включен спирателния кран. Ще наложа мярка за подобряване на водоподаването ( подмяна на амортизирали кранове и поплаваци и на трите водоема в кв. Каменица).  По – конкретно за сметището имам желание община Велинград да компостира и сепарира битовите отпадъци. Технологията за компостиране (естествен начин на преработване и рециклиране от природата на битовите отпадъци) и сепариране на отпадъци ( разделно събиране на отпадъците) е една от най- съвременните технологии в Европа. Тя вече е въведена в някои от Регионалните депа за твърди битови отпадъци в България. Този тип инсталация се очаква да се въведе и в община Велинград. Като идеята е съвместно с община Ракитово да се изгради ново сметище за компостиране и сепариране на битовите отпадъци.   Радвам се, че хората имат интерес, чрез нашите срещи лично мога да чуя тревогите Ви. Лично за мен тези беседи са ползотворни  и  помагащи в работата на мен и моя екип…“

На 17 май от 09:00ч. до 12:00 ч. кметът ще изслуша проблемите на пенсионерите в клуба на квартал Лъджене.

pensioneri pensioneri2 pensioneri3 pensioneri4 pensioneri6

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: