Кметът на Велинград и хотелиерите за новия туристически сезон: “Отговорност. Дисциплина. Контрол.“

На 07.05.2020 се състоя среща на „Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи“, на която бе поканен и кмета д-р Костадин Коев. Обсъдена бе предстоящата отмяна на извънредното положение и мерките, които трябва да се вземат за възстановяването на туризма в нашия регион.

Пандемията засегна всички публични дейности, но състоянието на туристическата индустрия е пагубно. Д-р Костадин Коев сподели, че основният проблем са многото неизвестни, които стоят пред бранша, като най-вероятно те ще се изясняват и в процеса на работа. Най-важното е правилното прилагане на всички мерки и препоръки от персонала в обектите, сподели д-р Коев.

Дали и кога да се отворят ресторантите и хотелите бе един от дискутираните въпроси. Председателят на Сдружението г-н Златко Златанов каза, че всички се надяваме нещата да се успокоят, но епидемията все още е тук и само с дисциплина от всички, строги мерки и контрол ще опазим Велинград. Той сподели, че БХРА е изготвила Манифест за спасение на българската туристическа индустрия, в който се предлагат мерки за справяне с икономическите последствия от коронавируса, като най-важната от тях е редуциране на ставката за ДДС, относно заведенията за хранене и развлечение и местата за настаняване, като основна антикризисна мярка. Той ще бъде подкрепен от всички браншови организации на 11-ти май. Ако след разговорите с представители на правителството не бъде постигнато споразумение има готовност за мирен протест за защита на икономическите интереси на заетите в отрасъл туризъм.

Членът на УС на Сдружението Николай Вучев разясни подробно какви стъпки са направени до момента в посока на ясни мерки и правила за отваряне на местата за настаняване, за работата на СПА центровете, с цел да не се прилагат изисквания, които ще утежнят работата, но в същото време да се запазят здравето и живота на хората. Той разясни какви са условията за получаване на директно грантово финансиране на микро и малки предприятия с суми от 3000 до 10 000 лв. по програмата, която ще стартира на 11 май.

По повод намаляването на ДДС г-н Вучев каза, че това е един допълнителен стимул, който бранша иска от държавата и, който ще доведе до по-голяма конкурентоспособност на българският туристически продукт. Освен това, намаляването на ДДС до 5% ще изкара бизнеса от сивия сектор.

bgtourism.bg

 

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: