Кметът на община Велинград д-р Костадин Коев свика на заседание щаба за предприемане на допълнителни мерки против разпространението на COVID-19.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р–37/ 26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България, проведено извънредно заседание на Министерския съвет на РБ на 08.03.2020 г., Заповед № РД-01-117/ 08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на области Габрово и Плевен, се проведе заседание на щаб за предприемане на мерки против разпространението на COVID-19 във връзка със Заповед № 380/09.03.2020 год. на Кмета на Община Велинград:

На територията на Община Велинград до второ нареждане:

Да бъде преустановена дейността на:

 Клуб на пенсионера „Лъджене”;

 Клуб на пенсионера „Чепино”;

 Клуб на пенсионера „Каменица”;

 Клуб на инвалида „Зорница”;

 Териториална организация на слепите-гр. Велинград;

 ЦСВР;

 ЦОП;

 ДЦДМУ;

 ДЦПЛУ.

 

Преустановяват се посещенията и свижданията във всички социални услуги от резидентен тип и специализираните интитуции, както следва:

 ЦНСТДБУ;

 ЦНСТДМУ;

 ЗЖ „ВЕЛИНА”;

 Дом за стари хора „ЕЛА”

 

-Препоръчително е всички хотели и къщи за гости на територията на община Велинград да засилят дезинфекционният режим.

 

-Препоръчва се на „ЧЕПИНО АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД да засилят дезинфекционния режим на превозните средства за пътници в обществения транспорт.

 

-Персоналът на домовете за социални услуги да спазват стриктно предпазни мерки, съобразени с установените от СЗО, достъпни на сайта на Министерство на здравеопазването:

(https://mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-  koronavirus-2019-ncov/)

 

Трябва да се опитаме максимално стриктно да спазваме препоръките на Националния кризисен щаб и съветите на лекарите, за да избегнем опасността от разпространение на заболяването.

Бъдете по-отговорни към Вашето и общественото здраве!

Всички мерки остават в сила до второ нареждане.

Още новини

Loading Facebook Comments ...