Кметът на Община Велинград проведе среща с директорите на общинските училища и детски градини

 Кметът на Община Велинград проведе среща с директорите на общинските училища и детски градини

По инициатива на кмета на Община Велинград д-р Костадин Коев се проведе среща между директорите на всички училища и детски градини, Агенция Социално подпомагане, Отдел закрила на детето, представители на медицинските звена, (лични лекари) и общински съветници . Работната среща се състоя на 16 декември от 14.30 часа в голяма зала на Община Велинград.

По време на срещата се откроиха следните проблеми:

  • Голям брой от отсъствията на децата в училищата и детските градини се извиняват с медицински бележки без приложен амбулаторен лист, което противоречи на изискванията;
  • Недостатъчната кординираност между директори и лични лекари във връзка с горе посочените проблеми;
  • Често безотговорно отношение на родителите относно задължението им да осигуряват редовно посещение на децата в учебните заведения;
  • Липса на реакция до този момент на Община Велинград относно задълженията на кмета за налагане на глоби на родителите.

Градоначалникът благодари за инициираната среща и увери присъстващите, че поема ангажимент Общинска администрация да работи за решаването на тези проблеми, като предприеме конкретни мерки, в това число и контрол върху работещите по чл.9

Бяха дадени следните предложения- Първо да се изготви и поддържа регистър на деца и ученици в задължителна училищна възраст, отпаднали или в риск от отпадане от учебното заведение. Второ при необходимост да има съгласуваност и кординация между директорите и личните лекари на децата. Трето да бъдат обвързани задълженията на работещите по чл.9 с редовното посещаване на децата им в училище, както и да бъдат насочвани да работят в учебни заведения, в които обучават децата им.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

%d bloggers like this: