Кметът на община Ракитово Костадин Холянов направи първа копка на многофункционална спортна площадка в училището в с.Дорково

Кметът на община Ракитово Костадин Холянов направи днес, 22 април 2020 г., символично първа копка за изграждането на многофункционална спортна площадка на открито в Основно училище „ Хр.Ботев“ в с.Дорково. Финансирането на проекта  от Държавен фонд „ Земеделие“ е на стойност 95 998,34 лв., а община Ракитово участва с 10 000 лв. собствено финансиране. Проектът ще се реализира по подмярка7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР-Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Срокът на изпълнение е 36 месеца от датата на подписване на договора, а целта на проекта е да насърчи развитието на спорта, социалното приобщаване и да се повиши качеството на живот в село Дорково чрез подобряване на материалната база и осигуряване на здравословна и безопасна среда за спорт и отдих на населението. Чрез реализирането на този проект ще се подобри достъпа на подрастващите до разнообразни спортни и извънкласни дейност и ще се мотивират децата да останат в училище, както и да се повиши интереса на местните хора към здравословния начин на живот и спорта за здраве.

Изпълнител на строително-ремонтните работи е „ Делчев инженеринг“ ЕООД, а строителният надзор е поверен на пловдивското ЕООД“ Т-Консулт“ с управител Живко Тенев.

Кметът на община Ракитово Костадин Холянов заяви, че цялото общинско ръководство стриктно ще контролира как върви изграждането на обекта и няма да се допусне некачествено изпълнение на строителството . Дорковци очакват този проект от 2 години и няма да ги разочароваме, подчерта г-н Холянов. Директорът на  ОУ“ Христо Ботев“ Ангел Гивечев благодари на кмета на община Ракитово Костадин Холянов, че ще сбъдне една отколешна мечта на дорковци и че новото съоръжение ще бъде полезно не само за децата, но и за всички жители на Дорково.

На първата копка присъстваха и двама от заместник-кметовете на община Ракитово Ангел Кожухаров и Кристина Овчарова, която пожела на дорковци активно да използват новата придобивка, след като бъде изградена.  На церемонията бяха зам.-председателят на Общински съвет-Ракитово Михаил Узунов, кметът на Дорково Николай Ковачев и общински служители, както и представители на фирмата-изпълнител и  фирмата за техническия надзор.

 

 

Общинска администрация гр.Ракитово

 

 

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: