Кметът на общ. Велинград подписа анекс по проекта за реконструкция на ул. „Братя Маврикови”

Кметът на община Велинград д-р Костадин Коев днес подписа Анекс към договор с Държавен фонд „Земеделие” за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Братя Маврикови” в гр. Велинград“.
Ремонтът включва рехабилитация и реконструкция на улицата,като преди това със средства от Програмата за капиталови разходи ще бъде подменена и компрометираната водопроводна мрежа. С подмяната на азбестоциментовия и стоманения водопровод ще се подобри качеството на питейната вода, ще се ограничат и загубите по водопроводната мрежа. Срокът за изпълнение на проекта е 30 юни 2023 година.

Пресцентър община Велинград

29-11-2021

Още новини

Loading Facebook Comments ...