Кметът на Общ. Сърница е избран за представител в Комитета за наблюдение на новата европейска Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури”

 Кметът на Общ. Сърница е избран за представител в Комитета за наблюдение на новата европейска Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури”

Кметът на Община Сърница г-н Неби Бозов е избран за представител в Комитета за наблюдение на новата европейска Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури”.

Той също така ще бъде и представител в тематичната работна група по подготовката на програмата. Това стана на заседание на Регионалния съвет за развитие на , от чиято квота е избран г-н Бозов, където той е пълноправен член. Изборът се проведе чрез тайно гласуване чрез специализирана онлайн платформа.

През новия програмен период 2021 – 2027 г. Регионалните съвети за развитие имат ключова роля в планирането, избора и реализацията на проекти с европейско и национално финансиране. Съветът изпълнява функции по управление, координиране, наблюдение и контрол на изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион, участва в процеса на подбор на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, от други европейски фондове и финансови източници, включително финансови инструменти, и от съответното национално съфинансиране и предоставя писма за подкрепа във връзка с участието на български партньори в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество.

Регионалният съвет за развитие на Южния централен район включва представители на общините от областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.

Община Сърница

22-01-2021

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

%d bloggers like this: