Основната цел на ромския образователен фонд е да спомага намаляването на огромната разлика в образованието на ромите и неромите. Това ще се осъществи чрез политики и програми, които подпомагат качественото образование на ромите. Всякa година Ромския образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии за студенти от ромски произход в 16 държави. За академичната 2016-2017 година конкурсът за стипендии бе обявен на 8 април 2016г. с краен срок за кандидатстване 11 май 2016г.

Повече информация за конкурса може да получите на следната интернет страница: www.romaeducationfund.hu/how-apply-scholarship-1