Любомир Перчинков в право на отговор

 Любомир Перчинков в право на отговор

Във връзка с фалшивата информация, която се разпространява в социалните мрежи, както и сред жителите на с. Драгиново, относно минералната вода, КАТЕГОРИЧНО заявявам че по никакъв начин няма да бъдат засегнати интересите на жителите на село Драгиново свързани с ползването на минералната вода.

Решението на Общински съвет-Велинград от проведената редовна сесия на 25.10.2018 год. за издаване на Разрешително за водовземане на фирма «Дикси-64» ЕООД е от водоизточник-Сондаж № 1, който от десетки години захранва „Оранжериите” в село Драгиново.

Тук искам да спомена, че фирмата е имала Разрешително за водовземане за минерална вода № 0008/24.06.2013 год. от същият водоизточник и до днес ползва вода от него.

Искам да спомена и още нещо, което е много важно.

От Сондаж № 1 няма изграден общински водопровод за пренос на минерална вода, който да влиза на територията на селото и да водоснабдява общински(общестевени) сгради.

Водоподаването към училището, детската градина, читалището, джамията, кметството, баните, обществените чешми и пералните, по никакъв начин няма да бъде засегнато.

Сондажите от които се захранват гореизброените обекти и от които има изграден общински водопровод са Сондаж № 2, Сондаж № 5 и Сондаж № 13.

Жалко е, че с наближаването на изборите определени „личности” се опитват да манипулират хората с откровени лъжи.

Жалко е, когато се заиграваш със страховете на хората, за да извлечеш политически дивидент.

Заявявам категорично и отговорно, че винаги съм защитавал интересите на жителите на село Драгиново и така ще бъде и занапред.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: