Министерството на здравеопазването ще изгражда спешен център във Велинград

Финансирането ще бъде по проект, а общината ще предостави безвъзмездно помещение в сградата на МБАЛ за срок от 10 години. С официално писмо Министерство на здравеопазването е поискало от община Велинград предоставянето на място, което да бъде оборудвано за Център за спешна помощ. Местните политици в курорта предоставиха терен в двора на общинската болница, където да бъде изграден въпросният център. Дни след това обаче от здравното министерство са пояснили, че по програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 няма да получат средства за изграждане на сграда, а само за ремонт на съществуващи помещения и закупуване на апаратура. Пред съветниците управителят на МБАЛ – Велинград д-р Жеко Чешмеджиев поясни, че след проведени разговори с ръководството на Центъра за спешна медицинска помощ са стигнали до споразумение. С решение на Общински съвет исканите помещения в МБАЛ ще бъдат предоставени за безвъзмездно управление на Министерство на здравеопазването, филиал за спешна медицинска помощ за срок от 10 години.

telekabeltv.bg

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: