МОСВ ще гарантира баланса между интересите на гражданите и бизнеса във Велинград

 МОСВ ще гарантира баланса между интересите на гражданите и бизнеса във Велинград

Нено Димов, министър на околната среда и водите, за добива на волфрам и концесията на мина Грънчарица

„Ще работя за баланс на интересите, за да живеят добре максимален брой хора. Тук съм да заявя, че МОСВ ще гарантира баланс, за да не пострадат гражданите и бизнеса в този район“, каза днес министърът на околната среда и водите Нено Димов на срещна с жителите на Велинград във връзка с концесията на мина „Грънчарица“ и добива на волфрам на територията на общината. В срещата участваха  представители на браншови организации от туризма и неправителствени организации, съобщават от министерството.

Историята започва през 2009 и МОСВ прави опит да прекрати оценката за въздействието върху околната среда (ОВОС), но след съдебно обжалване процедурата продължава.

С решение на директора на РИОСВ – Пазарджик от 12. 07. 2016 г. процедурата по ОВОС е спряна от  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) – Пловдив до издаване на административен акт за учредяване на санитарно-охранителна зона. На 28 август 2017 г. БДИБР обяви санитарно-охранителните зони 1 и 2, които гарантират чистотата на водата и забраняват каквато и да е дейност в санитарно-охранителните зони, обясни министър Димов във Велинград. А на 27 септември РИОСВ – Пазарджик  ще гледа новата ОВОС. Повечето от дейностите на мина „Грънчарица“ попадат в района на санитарно-охранителните зони, но кое е позволено и кое не ще каже експертен съвет, който ще вземе решение по оценката.

В срещата, организирана от кмета на Велинград Костадин Коев под мотото „Велинград – град на лечебната вода, а не рудодобива”, участваха още председателят на Парламентарната група на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов, народни представители от Пазарджишка област и директорът на РИОСВ – Пазарджик Костадин Гешев.

Инвестиционното намерение за разработката на волфрамовите залежи в района на с. Кръстава създаде напрежение в Пазарджишка област. Проведоха се две обществени обсъждания с противоположен резултат – във Велинград хората се обявиха категорично против, а в с. Кръстава е имало и съгласни.

Според общински съветници и представители на туристическия бранш в региона, развитието на минната промишленост в Чепинското корито би застрашило живота и здравето на хората – може да замърси питейните води и да има неблагоприятен ефект върху развитието на балнеотуризма.

bloombergtv.bg

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: