Музеят в Пазарджик с проект за видеофилми от експозициите, недостъпни за хората с увреждания

Регионален исторически музей – Пазарджик е получил одобрение на проект пред Министерството на културата за заснемане на видеофилми за експозициите на Регионален исторически музей – Пазарджик, разположени в недостъпна среда за хора с увреждания. Финансирането е на стойност 14 904 лв.

Целта на проекта е да се създадат видеофилми на български и английски език за експозициите на Регионален исторически музей – Пазарджик за хора със зрителни и слухови увреждания.

Чрез спечелените четири проекта през 2020 г. Регионален исторически музей – Пазарджик привлече допълнителен финансов ресурс в размер на 90 922 лв.

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: