Направиха първа копка за саниране на сградите на Общинска администрация Велинград

На 10.04.2018 г. от 12:00 часа, пред административните сгради на Община Велинград,  се проведе официална церемония „Първа копка” по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация-Велинград” по Административен договор BG16RFOP001-1.037-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.037 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велинград”, част от процедура №BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 2 334 572,80 лева, от които 1 833 501,44 лева европейско финансиране, 458 375,36 лева национално финансиране и  42 696,00 лева, собствен принос на Община Вленград.

На събитието присъстваха: Кметът на Община Велинград д-р Костадин Коев, Председателят на Общински съвет – Велинград, зам.-кметовете, представители на фирмата изпълнител на инженеринг – „Техно Строй България“ ООД, представител на фирмата, осъществяваща независим строителен надзор по време на строителството, служители от Общинска администрация-Велинград, жители и гости на град Велинград.
Кметът д-р Костадин Коев се обърна с приветствени думи към присъстващите. Отслужен бе тържествен водосвет. Символичната „Първа копка”, даваща началото на строителните работи беше поставена от Кмета на Община Велинград д-р Костадин Коев.

 

Проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация – Велинград”

№ BG16RFOP001-1.037-0003-C01

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: