Население

 Население

Към дата 03.02.2015г. Община Велинград има 39 876 жители.

      Гъстотата на населението в общината е под средната за страната – 52.6 души на кв.км срещу 71.8 души средно за страната, което в голяма степен се дължи на планинския релеф.В периода между последните две преброявания общият брой на жителите не се е променил. Селското население е нараснало с 625 души (3.6%) , докато в града се наблюдава намаление със същия абсолютен брой (2.4%).

      Жителите на град Велинград са 25 009 или почти 58% от населението на общината. Делът на населението , живеещо в селата , представлява 41.9% от общото население в общината. Тези стойности са по-високи от средните за страната (31%).

Коефициентът на естествения прираст за България през последното десетилетие е отрицателен , като за 1999г. Е –4.8 ‰. В община Велинград стойността на коефициента на естествен прираст за същата година е бил 1.59‰. Това отново потвърждава факта , че общината не изпитва сериозни демографски проблеми. Броят на ражданията е по-висок от този за страната (12.3‰ за община Велинград срещу 8.8‰ за страната). В същото време и броят на умрелите на 1 000 души население е по-нисък от този за страната(10.7‰ за 1999 г. за общината срещу 13.6‰ за България).

      Делът на хората в трудоспособна възраст в община Велинград е близък до средния за страната. Трябва да се отбележи , че населението под трудоспособда възраст превишава това над трудоспособна с около 1.1 пункта.За разлика от страната като цяло, където селското население е значително по-застаряващо от градското, в община Велинград се наблюдава противоположна демографска ситуация.Въпреки че демографската структура на населението в селата е близка до тази в общинския център, делът на населението под трудоспособна възраст в селата е по-висок от този в град Велинград с около 6%. Това вероятно се дължи на етническия състав на населнието в селата, където е относително висок делът на етническите турци и на българомохамеданите, сред които раждаемостта е висока.

      Населението се самоопределя по етнически признак като българи – 70.5%, като турци 23.9%, като роми 5.1% и 0.5% като други.

      Образователната структура на населението в общината според преброяването през 1992 г. е следната: 36.4 % със средно и над средно образование, 34.9% с основно образование, 25.7 % с начално и по-ниско от начално. В общината са неграмотни 2.8% от жителите.

ТАБЛИЦА на населението по настоящ адрес и възраст в Община Велинград

НАСЕЛЕНО

МЯСТО

ПОСТОЯНЕН  АДРЕС

НАСТОЯЩ  АДРЕС

 

ОБЩО

НАСТ.АДРЕС В НАС.МЯСТО

НАСТ.АДРЕС В НАС.МЯСТО ОТ ОБЩИНАТА

НАСТ.АДРЕС ИЗВЪН ОБЩИНАТА

ОБЩО

ПОСТ.АДРЕС В НАС.МЯСТО

ПОСТ.АДРЕС В НАС.МЯСТО ОТ ОБЩИНАТА

ПОСТ.АДРЕС ИЗВЪН ОБЩИНАТА

1.

Гр.ВЕЛИНГРАД

26 326

23 610

64

2 652

24 670

23 610

119

941

2.

С.АБЛАНИЦА

400

332

32

36

348

332

6

10

3.

С.АЛЕНДАРОВА

262

231

21

10

255

231

18

6

4.

С.БИРКОВА

416

373

23

20

425

373

28

24

5.

С.БОЗЬОВА

45

42

0

3

58

42

1

15

6.

С.БУТРЕВА

173

162

3

8

178

162

7

9

7.

С.ВРАНЕНЦИ

174

143

21

10

164

143

18

3

8.

С.ВСЕМИРЦИ

350

315

22

13

337

315

17

5

9.

С.ГОРНА БИРКОВА

184

164

13

7

182

164

15

3

10.

С.ГОРНА ДЪБЕВА

226

186

21

19

195

186

5

4

11.

С.ГРАШЕВО

1 276

1 169

33

74

1 212

1 169

31

12

12.

С.ДОЛНА ДЪБЕВА

286

268

11

7

287

268

19

0

13.

С.ДРАГИНОВО

4 980

4 747

45

188

4 802

4 747

23

32

14.

С.КАНДОВИ

204

148

38

18

165

148

13

4

15.

С.КРЪСТАВА

1 101

981

59

61

1 043

981

36

26

16.

С.ПАШОВИ

889

783

26

80

850

783

39

28

17.

С.РОХЛЕВА

427

381

10

36

406

381

12

13

18.

С.СВЕТА ПЕТКА

1 597

1 493

33

71

1 565

1 493

46

26

19.

С.ЦВЕТИНО

161

138

17

6

161

138

17

6

20.

С.ЧОЛАКОВА

207

173

17

17

227

173

40

14

21.

С.ЮНДОЛА

192

157

15

20

172

157

14

1

 

ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА

39 876

35 996

524

3 356

37 702

35 996

524

1 182

 

velingradnews

Свързана публикации

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *