На 02 март 2020 г. от 13:00 часа в Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” в град Велинград ще се проведе открит урок на тема „Основни институции на Европейския съюз”.

На 02 март 2020 г. от 13:00 часа в Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” в град Велинград ще се проведе открит урок на тема „Основни институции на Европейския съюз”.

П Р О Г Р А М А

на открит урок на тема „Основни институции на Европейския съюз”

02 март 2020 г.,

зала на Професионална гимназия по икономика и туризъм

„Алеко Константинов” – гр. Велинград

13.00 – 13.05 Представяне на темата, целите и очакваните резултати.

 

13.05 – 13.30 Представяне на основните институции на Европейския съюз – Функции, роли, процедури за взимане на решения

 

13.30 – 13.45 Въпроси и отговори – дискусия

 

13.45 – 14.05 Основни амбиции в работата на новата Комисия на Европейския съюз

 

14.05 – 14.20

 

14.20 – 14.30

 

 

14.30 – 15.00

Дискусия.

 

Представяне на интернет страницата „Кът за обучение“ с демонстрация за работа в сайта

 

Заключителна дискусия. Индивидуални консултации и развитие на партньорства

Още новини

Loading Facebook Comments ...