Бяха обсъдени, съгласувани и допълнени събития за културния живот на града.
На срещата присъстваха представители на Исторически музей-Велинград, Народните Читалища от Велинград и на ЦПЛР-ОДК.