На 17 октомври 1831 г. Майкъл Фарадей прави успешно изпитване на динамо и открива електромагнитната индукция

На този ден 17 октомври през 1831 г. английският физик-химик Майкъл Фарадей прави успешно изпитване на динамо и открива електромагнитната индукция.

Майкъл Фарадей (Michael Faraday 1791-1867) е британски учен физик – химик, известен предимно с откритията и приносите си в областта на електромагнетизма и електрохимията. Въпреки че няма формално образование, той е един от най-влиятелните учени в историята.

Открива електромагнитната индукция, диамагнетизма и закона на електролизата, а също така и връзката между магнитното поле и светлината, което е показател за електромагнитната ѝ природа. Джеймс Кларк Максуел поема работата на Фарадей и други и ги обобщава в набор от уравнения, които се приемат за основа на всички съвременни теории за електромагнитните явления. Фарадей става първият и най-важен професор по химия в Кралския институт. На негово име е наречена единицата за електричен капацитет (фарад) и константа на Фарадей (количеството електричен заряд на един мол електрони).

Алберт Айнщайн имал портрет на Майкъл Фарадей на стената в своя кабинет, редом с тези на Исак Нютон и Джеймс Максуел.

 

източник:Уикипедия

картина:Томас Филипс- художник

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: