Приключиха проверките на прокуратурата и Държавната агенция за закрила на детето във Възпитателното училище-интернат „Ангел Узунов” в град Ракитово, каза директорът на училището инж. Георги Янушев. „Все още нямаме изпратени предписания, вероятно такива ще ни бъдат връчени по-късно. Прокуратурата направиха пълна проверка на документацията, как са настанявани децата, изрядни ли са техните документи, с които са пристигнали при нас, както и други неща, които ние трябва да изпълняваме съгласно законите. За груби нарушения от наша страна изобщо не може да се говори. По-скоро бяха изяснени неща, които преди това бяха едностранчиво представени и насочени срещу нас. Надявам се, да не сме нарушители, както ни бяха изкарали”, допълни Янушев. Той уточни, че проверките на Върховна административна прокуратура са предизвикани от подаден сигнал до националния омбудсман за нарушения във възпитателните училища-интернати в страната. „Тогава не беше взето предвид нашето мнение и бяха изнесени неща, от които ние дори се изненадахме. Проверките бяха много обстойни, навлизаха в същината на нашата работа. Това се отрази като цяло на нашата работа, тъй като повече от един месец в училището имаше външни хора, които изискваха документация. Ние бяхме ангажирани с тях и затрудниха същинската ни работа”, коментира инж. Янушев. „Ако имахме груби нарушения, те щяха да проличат в хода на проверката. А ако има нещо, което трябва да подобрим, то ще бъде отразено в предписанията, но до момента не сме получили такива. Възможно е да имаме пропуски в документацията, защото водим сериозен набор от документи, но това са нарушения в рамките на допустимото за такъв тип училища и за училищата изобщо”, каза още директорът на училището в Ракитово.

Агенция ФОКУС