Нова спортна площадка се изгражда в Професионалната гимназия по икономика и туризъм във Велинград

Нова спортна площадка се изгражда в Професионалната гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” във Велинград. Това каза директорът на учебното заведение Любка Байлова. „Новата площадка включва футболно и баскетболно игрище. Предстои скоро да бъде завършено монтирането на съоръжения и оформянето на пространството, но все още сме в процес на изпълнение на този проект”, уточни директорът. Байлова каза още, че гимназията във Велинград е включена за следващата година в програма „Региони в растеж”, по която предстои подобряване на материално-техническата база, което включва саниране на сградата, подобряване на кабинетите и физкултурния салон и други. През тази учебна година в Професионалната гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” във Велинград се обучават 524 ученици в 24 паралелки, а специалностите са 6.

Агенция ФОКУС

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: