НСИ: За обл. Пазарджик средната брутна месечна раб. заплата за юли 2020 г. – 1 071 лв, август – 1 069 лв, септември – 1 117 лв

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обл. Пазарджик към края на септември 2020 г. намаляват с 0.7% спрямо края на юни 2020 г., като достигат 57.9 хиляди.

Спрямо края на 2-то тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.0% (и достигат до 13.6 хиляди), а в частния сектор намаляват с 1.2% (достигат 44.2 хиляди) през 3-тото тримесечие на 2020 г.
В края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обл. Пазарджик са с 4.6% или с 2.8 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е 6.3%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават съответно с 1.0.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2020 г. за обл. Пазарджик е 1 071 лв., за август – 1 069 лв., и за септември – 1 117 лв.
През 3-тото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо 2-то тримесечие на 2020 г. с 2.6% и достига 1 086 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 217 лв., а за частния – 1 044 лв.
През 3-тото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за обл. Пазарджик нараства с 14.4% в сравнение с 3-тото тримесечие на 2019 г.

В сравнение с останалите области на страната през 3-тото тримесечие на 2020 г. обл. Пазарджик е на 13-то място по показателя „средна брутна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 855 лв., София – 1 297 лв. и Враца – 1 262 лв.

 

Национален статистически институт

Още новини

Loading Facebook Comments ...