Няма уран във водите на Велинградско, показват резултатите на РЗИ – Пазарджик

 Няма уран във водите на Велинградско, показват резултатите на РЗИ – Пазарджик
В съобщение, публикувано на сайта на РЗИ Пазарджик се казва:
„Според получените на 02.05.2017г. предварителни резултати от извършените анализи на 9 проби питейни води, взети от РЗИ Пазарджик от гр. Велинград и с. Св. Петка, с. Пашово, с. Юндола, с. Грашево и с. Мечо корито и
анализирани в лабораторията на Националния център по радиобиология и радиационна защита – София, по радиологичен показател естествен уран изследваните води СЪОТВЕТСТВАТ на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, с изключение на пробата вода от каптаж – извор “Легоринец”. При норма 0,03 мг/л е установено 0,032 мг/л.
Каптаж “Легоринец”, по данни на ВКТВ ЕООД гр. Велинград, е изключен от схемата за водоснабдяване на гр. Велинград от 20.04.2017г.“
Може да видите тук http://www.rzipz.net/news.php

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: