Областният управител възложи проверки за осигуряване на пътната безопасност през зимния сезон на пътища от републиканската пътна мрежа

 Областният управител възложи проверки за осигуряване на пътната безопасност през зимния сезон на пътища от републиканската пътна мрежа

Комисия от експерти ще извършва обходи, оценка и последващо премахване на дървета, които могат да застрашат сигурността на движението по републиканските отсечки: Белово-Юндола, Велинград–Юндола, Велинград–Сърница, Брацигово– Равногор, Пещера–Батак, Панагюрище-Панагюрски колонии.

Областния управител Валентина Кайтазова и зам.-областният управител Стефан Димитров обсъдиха с директорите на ОПУ Пазарджик инж. Мая Шимбова и РДГ Пазарджик инж. Владимир Влахов, предприемането на съвместни действия за предотвратяване на опасността от падащи дървета и прораснала растителност, както и своевременното им премахване от пътната инфраструктура. В срещата участваха директорът на ДГС „Белово“ инж. Ангел Кузманов и зам.-директорът на ДГС „Алабак“ инж. Цанко Хаджиев, в чийто горски територии попадат част от планинските пътни отсечки.

С влошаването на метеорологичните условия, включително бурни ветрове, снеговалежи и дъждове, нарасна опасността от падащи дървета, които могат да застрашат сигурността на движението по пътищата на област Пазарджик или живота и здравето на хората. Постъпват и сигнали от институции и граждани за рискови и трудно проходими републикански пътища, особено в Родопската част на областта, каза по време на срещата областният управител Валентина Кайтазова. Тя възложи на директорите на ОПУ и РДГ, съвместно с РДПБЗН и МВР извършването на проверки за осигуряване на пътната безопасност през зимния сезон. С писма до кметовете на общини и във връзка с правомощията и задълженията им по чл.19(1)т.2 и чл.31 от Закона за пътищата, областният управител им препоръча да разпоредят обходи и оценка на риска за сигурността на движението по общинските пътища.

velingradnews

Свързана публикации