Областният управител даде разрешение на кмета на община Ракитово да сключи договор за обществен превоз без конкурс

Областният управител даде разрешение на кмета на община Ракитово да сключи договор за обществен превоз без конкурс

Със Заповед №ТУ-15/27.01.2020 на Областния управител Стефан Мирев се разрешава на кмета на община Ракитово да сключи договор за обществен превоз на пътници без конкурс за линиите от общинската и областната транспортна схема квота на община Ракитово.

Разрeшението се дава на основание чл. 29, т.2 от „Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси“. Основание за даденото разрешение е прекратяване на договора на 25.01.2020 г. от страна на Община Ракитово с едноседмично предизвестие, поради системно неизпълнение на договорените превози от страна на превозвача.

Срокът на разрешението е шест месеца, през които  следва да бъде проведена процедура за възлагане на обществените превози в Община Ракитово.

Още новини

Loading Facebook Comments ...