Областният управител на Пазарджик даде разрешение на кмета на община Ракитово да сключи договор за обществен превоз без конкурс

 Областният управител на Пазарджик даде разрешение на кмета на община Ракитово да сключи договор за обществен превоз без конкурс

За спешното осигуряване на превозвач по автобусни линии, квота на община Ракитово, Областният управител Валентина Кайтазова разреши възлагането на обществения превоз в община Ракитово без конкурс до провеждането на такъв.

Това е първо искане от Кмета на община Ракитово на основание чл.16д, ал.6 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, да бъде дадено разрешение за предприемане на спешна мярка от община Ракитово – пряко да възложи обществения превоз на пътници по автобусни линии от общинската и областната транспортни схеми, квота на Община Ракитово.

Сключеният договор за обществен превоз между Община Ракитово и „Анибал-профи“ ЕООД гр.Ракитово, по предходна заповед на областен управител, по реда на отменения чл.29 от Наредба 2, е изтекъл през 2020 г. и от тогава до този момент превозите не се изпълняват.

С Решение № 127/25.08.2020 г. Общински съвет Ракитово дава съгласие за събиране на оферти за извършване на обществен превоз, но нито една оферта не е постъпила в общината.

Обект на възлагане ще бъде линията Велинград – Ракитово и линии от общинската транспортна схема.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

%d bloggers like this: