Обсъден бе План за развитие на горите на територията на община Велинград

Проф.д-р Иван Палигоров бе водещ на работна среща, която се проведе днес във Велинград. На нея бе обсъден План за развитие на горите на територията на община Велинград.Такъв план е имало и преди, но след отделянето на Сърница, като самостоятелна община, кмета д-р Коев е изискал този план да се съотнесе към този факт и да бъде надграден и допълнен.

Заместник-кметовете Светла Томова и Атанас Палигоров присъстваха на срещата, заедно с представители на всички заинтересовани страни – кметове, общински съветници, собственици на частни гори, представители на прокуратурата, на районните служби на МВР и Противопожарна служба, горските стопанства,СХР-Велинград и Западни Родопи и др.

Проф.Палигоров, който е ръководител на водещата група, изготвила плана, сподели че най-важно е правилното управление и стопанисване на горите в нашата Община, с цел опазване и съхранение на горския фонд.„Трябва да има обществен консенсус по отношение на използването на това природно богатство, като най-важният принцип е да не лишаваме бъдещото поколение от това, с което разполагаме днес.“, каза проф.Палигоров.

Инж.Найден Петров и инж.Цветко Водев от Регионална дирекция по горите представиха исканията, целите и приоритетите за развитие на горите в община Велинград и в област Пазарджик. Петдесетте искания бяха групирани в устойчиво стопанисване и ползване на горите,развитие на туризма,подобряване на инфраструктурата в горите,управление на водните ресурси.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: