Обсъдиха зимното поддържане на пътищата в община Велинград

Обсъдиха зимното поддържане на пътищата в община Велинград

Общинското ръководство и кметовете на кметства обсъдиха подсигуряването на зимното поддържане на пътищата в община Велинград.
Заместник-кметът на община Велинград Атанас Палигоров и секретарят Тодор Янков проведоха среща с кметовете и кметските наместници на населените места в общината, за да обсъдят готовността за справяне с предстоящата зимна обстановка. Уточнено бе, че информацията, която трябва да се подава на дежурните лица в Общинския съвет за сигурност, трябва да бъде навременна, систематизирана и непресилена, за да могат да се предприемат адекватни действия.
Ще бъдат извършвани проверки за наличието на нужната техника и нейното състояние, както и за количеството инертни материали /пясък, луга и др./, с които разполагат фирмите, ангажирани със зимното поддържане.
Според заповедта на областния управител, всичко това трябва да приключи до края на месец октомври. Приоритет в изготвения План за зимното поддържане на общинските пътища и уличната мрежа са здравните, учебни, детски, социални заведения, както и административни сгради на държавни и общински служби.
< < < > > >
Общинска администрация Велинград
22-10-2021

Още новини

Loading Facebook Comments ...