ОБСЪЖДАТ СЕ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА УЧИТЕЛИ И УЧИЛИЩА ОТ РАЙОНИ С КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

 ОБСЪЖДАТ СЕ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА УЧИТЕЛИ И УЧИЛИЩА ОТ РАЙОНИ С КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Близо 17,5 млн. лв. ще бъдат инвестирани по програма „Образование“ за ефективното функциониране на Механизма по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков на среща в парламента с над 70 учители и директори от райони с голяма концентрация на деца от уязвими групи. Дискусията бе инициирана от Комисията по образованието и науката на Народното събрание.

По програма „Образование“ ще бъдат инвестирани и над 65 млн. лв. за ограмотяване на възрастни, стана ясно по време на срещата. По думите на министъра това също е мярка, която да мотивира повече семейства да осъзнаят нуждата от по-добро образование и да промени отношението към училището, което ще рефлектира и в техните деца.

„Искам да благодаря и на тези над 13 хил. специалисти и експерти, които се включват в групите по Механизма за обхват и приобщаване на децата към училищното и предучилищното образование“, каза проф. Цоков. Той сподели, че голяма част от проблемите, които учителите представят в днешната среща, са същите, които са констатирани при негови посещения на училища в такива райони през последните месеци. „Много е важно да променим усещането на учителите и те да не се чувстват сами в тази ежедневна борба в задържането на децата в клас“, подчерта министърът. По думите му МОН е готово да се обсъждат и инициират всякакви промени в работата, за да се подобрят условията за специалистите и да се постигат по-добри и по-трайни резултати, но в целия процес е изключително важна ролята на родителите и семействата.

По време на срещата учители и директори споделиха, че често разговарят помежду си, но не са сигурни кога гласът им стига до институциите и затова са обнадеждени от поставянето на проблема в Народното събрание. Според тях нямат достатъчно инструменти за реакция при тежки случаи, а проблемът с езиковата подготовка на постъпващите деца от уязвими групи в образователната система продължава да е основен. Според тях е нужна и по-добра координация между институциите и взимане на решения за нормативни промени, основани на опита и практиката на хората, които работят на терен.

Към началото на учебната 2023/2024 година коефициентът на обхванатите деца и ученици е 94,16, а върнатите (след отпадане и новозаписани) от екипите за обхват деца и ученици е 9905.

В днешната среща участие взеха народните представители Красимир Вълчев, Бюнямин Хасан, Деница Сачева, Ирена Анастасова, Медиха Мехмед-Хамза, Илиана Жекова и др.

velingradnews

Свързана публикации