ОбС-Велинград одобри окончателния проект на Общия устройствен план на Велинград и Драгиново

На днешното си заседание общинските съветници единодушно одобриха окончателния проект на Общия устройствен план на Велинград и Драгиново. Главният архитект Тодор Енев поясни, че всички министерства, ведомства и институции са дали положителни становища.

Не се нарушават екологични норми, не се смесват функции и територии, нанесена е цялата подземна инфраструктура и са взети под внимание всички становища на институции и граждани. Според арх. Ира Кънева , която е ръководител на екипа, изготвил Плана, това е най-дълго обсъждания план в България. Преминал е обществено обсъждане, одобрен е от Експертен съвет и всички 13 схеми към ОУП бяха изложени за допълнителни становища от граждани и институции в средата на 2018-та година.

Велинград вече има два общи устройствени плана – за цялата община със взаимовръзките между населените места / приет 2015 г./ и този за общинския център Велинград и село Драгиново. Предстои обнародването на последния в Държавен вестник и окончателното му влизане в сила. Общият устройствен план на град Велинград и село Драгиново ще бъде публикуван на интернет страницата на община Велинград.
Усилията на кмета д-р Коев и целият му екип след близо двегодишна работа дадоха своя резултат.

Още новини

Loading Facebook Comments ...