Общината продължава с акция “Каруца”

Общинските служители всекидневно проверяват и санкционират нарушителите, които нямат предпазен чул и светлоотразителни светлини на своите превозни средства с животинска тяга.
Основната цел на акцията “Каруца” е опазването на чистотата на уличните платна, парковите пространства и обществените места, както и предотвратяването на ПТП.
За тази цел общинските служители със съдействието на органите на реда от РПУ, които оказват пълна подкрепа на общината, следят за спазването на правилата и се опитват да ограничат движението на каруци в градската част на Велинград.
Кампанията показва задоволителни резултати, като 95% от спрените водачи са оборудвали, според изискванията своите превозни средства.
От началото на акцията, община Велинград е предоставила 19 регистрационни табели и 13 чула за каруци.
При нарушения, каруците се конфискуват, заплаща се глоба и се закупува необходимото оборудване.
Пресцентър община Велинград
Exit mobile version