Във връзка с приемането на нова Наредба за рекламната и информационна дейност в Община Велинград с решение № 231/ 26.05.2016г.  на Общински съвет Велинград, кметът Д-р Костадин Коев приканва всички собственици на рекламни табели да направят постъпления за сключване на договори за реклама в срок до 15 юли 2016г. в Общинска администрация, стая №44.

След тази дата рекламните елементи ще бъдат премахнати.