Община Велинград организира обучение на тема „Трафика на хора“

 Община Велинград организира обучение на тема „Трафика на хора“

В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ бе проведено обучение на тема „Трафика на хора“, организирано от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви към Община Велинград. Лектор на обучението бе клиничен психолог от град Пазарджик, който благодари на Община Велинград , МКБПП и СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ за реализирането на обучението.

trafik2

Представен бе случай жертва на трафик, презентация и видеоклип за „Трафика на хора“. Учениците от Х и ХІ клас, обсъдиха с г-жа Калоферова колко е голяма опасността и какви капани крие „Красивата страна на злото“. Процесът на преход от детството към зрелостта е период, в който рискът от трафик е повишен. Коментирани бяха характеристиките на „Трафика на хора“, рисковите фактори и засилване бдителността на младежите.

trafik3

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: