Община Велинград пилотно стартира ЕСТИ

Община Велинград пилотно стартира ЕСТИ

Стартира въвеждането на базата данни в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ).

Петте пилотни общини, които са въвели данните си близо на 90% и приоритетно ще въведат системата са Велинград, Бургас, Созопол, Столична община и Враца.

Това е първата система, базирана на облак, поддържан от Държавната агенция за електронно управление. Достъп до нея, освен общините и Министерство на туризма, ще имат МВР, НАП и Националния статистически институт.

Системата ще свърже в реално време регистрите на местата за настаняване с Министерството на туризма, НАП, МВР, НСИ и общините.

ЕСТИ е система, която бе дългоочаквана от всички в бранша, защото освен до изсветляване на сектора ще даде възможност и за анализи, свързани с определянето на основните целеви пазари. За да може да функционира, е необходимо да бъдат въведени всички данни, които се намират в регистрите на общините.

Според предварителните прогнози до три години от началото на работата на системата се очаква ръст с 20 на сто на приходите от нощувки на база на сега регистрираните, което ще се дължи на ежедневното автоматично въвеждане на данните.

В срок до 1-ви октомври в ЕСТИ следва да постъпи информация за всеки туристически обект в страната. До тогава няма да се налагат глоби.

Очаква се в системата да се регистрират над 18 800 места за настаняване, които са вписани с уникален идентификационен номер в Националния туристически регистър.

При първо нарушение глобата е в размер от 1000 до 3000 лв., при повторно нарушение става двойна, а при трето нарушение от Министерство на туризма ще пристъпват и към заличаване и отнемане на лиценза.

От 264 общини – 83 изобщо не са въвели никакви данни за туристическите си обекти.

Още новини

Loading Facebook Comments ...