Община Велинград с оздравителен план за центровете за настаняване от семеен тип

 Община Велинград с оздравителен план за центровете за настаняване от семеен тип

При извършени проверки и всекидневни посещения на центръра за настаняване от семеен тип са установени нарушения. Не е осигурен пропусквателен режим, с което се нарушава методиката на управление на ЦНСТ, липсва план за работа с децата, няма представени изготвени вътрешни правила за работа пред кмета на Община Велинград. На лице са предписания и от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Държавна агенция „Закрила на детето“.

Във връзка с възникналите нарушения и написаните предписания Община Велинград предприема незабавни оздравителни мерки за създадената ситуация. Поради не притежание на необходимата квалификация и опит за заемане на тази длъжност- директорът на ЦНСТДМУ е освободен, в най- кратък срок ще бъде поставено и осигурено видеонаблюдение и назначаване на пазачи, друга оздравителна мярка е промени в щатното разписание длъжността „възпитател“ е заменена с длъжността „трудотерапевт“, който ще работи с децата в събота и неделя, когато те не посещават дневния център и училище, като по този начин ще се осигури адекватна терапия за тях. Ще бъдат предприети мерки за обезопасяване на прозорците, които представляват пряка опасност за живота и здравето на децата. В най-кратки срокове ще се сформира комисия, която заедно с представители на фирмата строител да установи причините за некачествените ремонтни. Ръководството на Община Велинград уверява всички, че са предприети незабавни мерки за разрешаването на конкретните проблеми в центъра.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: