Общинските съветници единодушно дадоха съгласие за искане за отпускане на безлихвен заем от централния бюджет

Днес се проведе редовната сесия на Общински съвет – Велинград, на която присъстваха 28 от общо 29 съветници. В рамките на приетия дневен ред бяха разгледани общо 50 точки. Единодушно бе взето решението кмета на община Велинград да отправи искане до министъра на финансите за отпускане на безлихвен заем за сметка на централния бюджет в размер на 2,9 млн.лв. Със средствата ще се подпомогне общината, заради влошеното и финансово състояние, вследствие на кризата, свързана с превенция на разпространението на коронавируса.

С друго свое решение съветниците увеличиха с 3 815 215 лв. капиталовите разходи, които ще бъдат предимно за изграждане на инфраструктура , както в града , така и в селата.

Още новини

Loading Facebook Comments ...