Общинските съветници одобриха преструктуриране на съществуващ дълг

Общинските съветници одобриха преструктуриране на съществуващ дълг

На извънредно заседание на Общински съвет-Велинград, местните политици одобриха параметрите за преструктуриране на съществуващ дълг към Райфайзенбанк, чрез подписване на анекс към Договора.

След проведени преговори между община Велинград и банката е постигнато съгласие за доброволно и извънсъдебно изплащане на остатъчния дълг, който към 28.01.2020г е в размер на 3809 658.44 лева /по данни на банката/. Поетапното  изплащане на кредита ще се извърши по одобрен погасителен план и в тази връзка ще бъде подписан анекс към съществуващия договор от 2012 година. След това банката ще прекрати изпълнителните действия срещу общината.

Според зам.-кметa Атанас Палигоров това решение е поредната стъпка към финансовото оздравяване на община Велинград. Рефинансирайки този дълг, общината ще бъде облекчена откъм плащане на допълнителни лихви и съдебни разноски по принудителното събиране чрез ЧСИ. Очаква се след освобождаване на банковите сметки от запори, общината да започне да работи нормално и да изпълнява функциите си.

Още новини

Loading Facebook Comments ...