Общинският съвет – Ракитово одобри маломерните паралелки

Общинският съвет в Ракитово одобри съществуването на следните маломерни паралелки в общинските училища за учебната 2019/2020 г., съгласно: чл.68 от НАРЕДБАТА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

1/ СУ“Св.Климент Охридски“ – гр.Ракитово:

Х б клас – 13 ученика при минимум 18

Х в клас – 16 ученика при минимум 18

XI б клас – 15 ученика при минимум 18

XII б клас – 11 ученика при минимум 18

 

2/ ОУ“Христо Ботев“ – с.Дорково:

lа клас – 15 ученика при минимум 16

lб клас – 15 ученика при минимум 16

 

3/ ОУ“Неофит Рилски“ – rp. Костандово:

Ia клас – 15 ученика при минимум 16

Iб клас – 15 ученика при минимум 16

V б клас – 17 ученика при минимум 18

 

Решението, с което общинските съветници одобриха маломерните паралелки за новата учебна година, бе взето на заседанието на 27 август 2019 г. То е взето на основание чл.68 от Глава осма – Условия и ред за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в тях от НАРЕДБАТА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Общинска администрация – гр.Ракитово

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: