Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на Велинград

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на Велинград

На 30 март местният парламент даде съгласието си и подкрепи Плана за финансово оздравяване на Община Велинград, с който се иска държавен безлихвен заем от 3 млн. лв.
Планът е базиран на Анализ на текущото финансово състояние на Общината и причините за затрудненото й положение. Финансовото оздравяване се налага, за да може общината да се самоиздържа и да спре генерирането на задължения към доставчици, държавни институции и частни лица.
С размера на отпуснатият заем от 3 млн. лева ще бъде изплатена наведнъж цялата сума на задължението към РИОСВ в размер на 1 482 559 лева, натрупани между 2011г. и 2015г., а с останалата сума ще бъдат погасени изцяло задълженията към доставчици . Неразплатените задължения в размер на 256 348 лева (без тези към Еко Титан ЕООД , Айрамед ООД и Евинис ООД, за които са в ход заведени дела), ще се погасят до края на 2017 г. с ефекта от мерките по плана.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: